Çekin ellerinizi çocuklarımızdan!

KAMUOYUNA

Çekin ellerinizi çocuklarımızdan!

“Çocuk” diyoruz, “çalışabilir” diyorlar!

“Çocuk” diyoruz, “Cebinden bilye çıktı” diyorlar!

“Çocuk” diyoruz, “Evlenebilir” diyorlar!

“Çocuk, çocuk! Görmüyor musunuz!” diyoruz, “Rızası vardı” diyorlar!

“Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz! Onlar daha çocuk” diyoruz,
“Terörist” diyorlar!

Artık YETER!
Çocuklarımızı “sahipsiz” mi sandınız!

Türkiye’nin de taraf olarak onayladığı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, “on sekiz yaşına kadar her insan çocuktur.” diyor! (BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, m.1)

Hem yukarıda adı geçen Çocuk Hakları Sözleşmesi ve hem de başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere diğer birçok uluslararası sözleşme ile “işkence insanlık suçu” sayılmış; “zamanaşımı kurallarının dışında tutularak, işkence yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını” hükme bağlamıştır.

08 Haziran 2018 günü, eğitim sistemine eleştirilerini dile getirmek için, tamamen yasal, meşru ve barışçıl bir protesto gösterisi düzenlemek isteyen çocuklarımız, “ters kelepçe” ile gözaltı otobüslerine doldurulmuş, görüntüleri birçok sosyal medya mecrasında paylaşıldığı üzere, polis otobüslerinde yaygın ve sistematik İŞKENCEYE maruz bırakılmıştır! Yaşları on beş, on altı, on yedi olan çocuklarımız ağır yaralanmalar, kırıklar ve travmalar yaşamış, hastaneye getirildiklerinde, yüzleri gözleri kan içinde görüntü kayıtları kamuoyuna yansımıştır!

İşkence insanlık suçudur! Çocuklarımıza bu uygulamaları reva görenler, mutlaka ama mutlaka YARGILANACAKTIR! Çünkü “işkence suçunda zamanaşımı yoktur!”

Bizler Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) olarak, en kıymetlilerimiz olan çocuklarımıza işkence yapan tüm polis memurları, emniyet amirleri başta olmak üzere; ‘işkenceye sıfır tolerans’ vaadini, ‘çocuklara işkence’ ile utanç verici biçimde ortadan kaldıran İçişleri Bakanı’nın (S. Soylu) derhal istifa ederek, yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz! İktidar bu görevini yerine getirmezse, tüm sorumlular bilmelidir ki, “gün gelir, devran döner; adalet mutlaka tecelli eder! ” Çünkü -bir kez daha yineleyelim- işkence suçunda ZAMANAŞIMI YOKTUR!

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ

(Veli-Der)

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.