Kuruluş

  • Her gün çocuklarımızı gönderdiğimiz okullarımıza sahip çıkan,
  • Paramızı isteyip de sözümüzü istemeyen okullara, hayır! diyen,
  • Ödediğimiz vergilerin okullarda çocuklarımız için kullanıldığını görmek isteyen,
  • Eğitimin bir kamu görevi ve sosyal hak olduğunu bilen,
  • Çocuklarımıza yönelik her türlü sosyal aktivitenin okullarınca düzenlenmesini bekleyen,
  • Laik, bilimsel ve nitelikli eğitim isteyen,
  • Paran kadar eğitim dayatmasını kabul etmeyen,
  • Çocuklarımızın öğretmenlerinin geçici ücretli değil, kadrolu olmasını isteyen,
  • Ortak sorunlarımızı ortak çözmek isteyen VELİLERİZ…

VELİ-DER
4 Mart 2013 tarihinde kurulan Veli-Der eğitim sürecinin bütününe dair sorumluluk duyan velilerin kurduğu bir sivil toplum kuruluşu; eğitime dair fikirlerini paylaşan, tartışan, çözüm yolları arayan velilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir kuruluş. Bir taraftan eğitim sistemindeki sorunlara yanıtlar arıyor, diğer taraftan okulların daha temiz, güvenli, eğlenceli ve yaratıcı hale getirmek için nasıl katkı yapabileceğimiz üzerine kafa yoruyor, projeler üretiyoruz.

Amacımız: Eğitimin asli unsurları olan öğrenci ve velilerin eğitimin bütün aşamalarında bir araya gelip söz ve karar sahibi haline gelmesi için projeler üretmek, bunları muhatapları paylaşmak ve uygulamaya geçirmek.

Neredeyiz: Yakın tarihinde “Öğrenciler olmasa okullar ne güzel idare edilir” diyebilen bir Milli Eğitim Bakanından miras eğitim sistemimizi biliyoruz. Bildiğimiz bu kocaman yanlışta çocuklarımızı var etme mücadelesindeyiz.

Nerede Olmak İstiyoruz: Okullardaki varlığımızın “Okul Aile Birliklerine” indirgenmesine karşı velilerin, öğrenci ve eğitim çalışanlarının eğimde söz ve karar sahibi olacağı güçlü bir ağ örmek.

Felsefemiz: Derneğimizde kararları üyelerimizin katılımıyla alıyor, yöneticilerimize hiçbir ayrıcalık tanımıyoruz. Derneğin üyeleriyle para ilişkisini en aza indirmek için aylık aidatlarımızı sembolik olarak 1 TL olarak belirledik.

Yorumlar kapatıldı.