Veli-Der Genel Merkez Genel Kurul Toplantı Çağrısı

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 31/12/2018 tarihli ve 2018/22 sayılı kararıyla 31/01//2019 tarihinde saat: 12:00’de TMMOB Mimarlar Odası, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Karaköy/Beyoğlu/İSTANBUL adresinde olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündemle yapılacağı, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 24/02/2019 tarihinde aynı yerde, saat 12:00 de aynı gündemle yapılacağı duyurulur. 10/01/2019

TEBLİĞ EDEN

İlknur KAYA BAHADIR
Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı.

Gündem:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Teşekkülü
3- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
4- Faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması,
5- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
6- Tüzük değişikliği
7- Dernek Organlarının seçimi
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış

Yorumlar kapatıldı.